Handelsbetingelser & privatlivsvilkår hos Step Stories ApS

HANDELsBETINGELSER

Handelsbetingelser

Herunder finder du handelsbetingelserne for stepstories.dk. Det er vigtigt, at du som kunde læser, forstår og accepterer nedenstående vilkår.

Disse vilkår vil altid være gældende, medmindre der foreligger anden form for skriftlig aftale med Step Stories ApS. En skriftlig aftale der afviger fra nedenstående handelsbetingelser, er kun gældende for den konkrete aftale.

Betingelserne er opdelt i en ”webshop” del og en ”projekt” del, idet forløbet i disse to købssituationer er meget forskellige.

Webshop-betingelserne er relevante for dig, der shopper direkte på stepstories.dk, altså hvor købet ikke foregår igennem en sælger.

Projekt-betingelserne er relevante for dig, der skal bruge en større løsning, og hvor købet foregår igennem en sælger.

Nedenstående regler gælder alle varer solgt til privatpersoner, ikke ved salg til erhverv.

Generelle oplysninger

Step Stories ApS
Rønnevangsallé 6 st.
3400 Hillerød
CVR. 43618946
Telefon: +45 2727 2012
Mail: kontakt@stepstories.dk

Definitioner af aftalens parter

“Køber” anvendes om den fysiske person, som handler udenfor sit erhverv, og som afgiver bestillingen til Step Stories ApS.
Step Stories ApS, herefter Step Stories, anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den webshop hvorfra varerne præsenteres og bestilles.

Webshop

Produktinformation

På Step Stories’ webshop opgives varernes væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål, kan der rettes henvendelse til kontakt@stepstories.dk.

Priser

Alle priser er dagspriser, og er kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer uden varsel.

Alle priser på webshoppen er angivet i danske kroner (DKK) inkl.
25% moms. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på stepstories.dk, er
ikke et bindende tilbud, blot en opfordring til at gøre et tilbud.

En bindende aftale mellem Køber og Step Stories er først indgået, idet Step Stories med en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling

Vi modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betalingen vil først blive trukket, når pakken afsendes. Alle beløb er i DKK og er inkl. moms.

Levering

Lagerførte varer har en leveringstid på 2-4 hverdage. Leveringstiden på bestillingsvarer afhænger af varens beskaffenhed samt hvilket land produktet sendes fra.

Specialfremstillede varer, fx. snedkerkøkkener eller naturstensbordplader på mål, vil have en længere leveringstid. Snedkerkøkkener har typisk en leveringstid på 10 uger.

Leveringsmulighederne afhænger af hvilket produkt du har lagt i kurven. Lamper og akustikpanel prøver sendes med GLS, og kan sendes til nærmeste pakkeshop eller til privat adresse. Akustikpanelerne måler over 2 meter, og kræver derved særlig håndtering. Købes der mere end 2 akustikpaneler leveres de på palle.

Se de forskellige leveringspriser herunder:

Lamper op til 10 kg.: 125 kr. (pakkeshop) 150 kr. (privat adr.)
Lamper op til 20 kg.: 180 kr. (pakkeshop) 200 kr. (privat adr.)
Lamper op til 40 kg.: 360 kr. (pakkeshop) 380 kr. (privat adr.)
Akustikpanel prøver: 80 kr. (pakkeshop) 100 kr. (privat adr.)
Akustikpaneler (maks. to paneler) (+ lamper): 1500 kr.
Akustikpaneler (op til 50 paneler) - 1 palle (+ lamper): 1805 kr.
Akustikpaneler (op til 100 paneler) - 2 paller (+ lamper) 3610 kr.
Klinker op til 1000 kg. (lagervarer): 800 kr.
Klinker op til 2000 kg (lagervarer): 1600 kr.

Ønskes leveringer der ligger udenfor ovenstående muligheder, så kan vi naturligvis også klare det. Skriv til os, så finder vi en leveringspris og leveringsmetode.

Vi leverer vores produkter til hele verden.
Levering udenfor Danmark, vil have andre leveringspriser.

Fortrydelsesret

Køber har 14 dages returret på færdige produkter. Det vil sige produkter der ikke er specialfremstillet eller ændret ved.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter pakken er overdraget til Køber.

Alle pakker skal sendes med levering til dør, pakker sendt til pakkeshop, nægter vi modtagelse af, og pakken vil derved stadig være i Købers besiddelse.

Køber afholder returneringsomkostningerne.

Pakker der returneres ufranko eller på efterkrav, nægter vi modtagelse af.

Du bedes emballere pakken forsvarligt, vedlægge en kopi af fakturaen, samt tydeligt gøre opmærksom på at du ønsker at returnere pakkens indhold.  

-   Varer undtaget fortrydelsesretten
Får Køber specialfremstillet et produkt, frafalder Købers fortrydelsesret.

-   Varens stand ved returnering
Det må på ingen måde kunne ses at varen har været taget i brug. Det vil sige at hvis varen har skrammer, ridser eller lignende, bliver returneringen ikke godkendt.
Ved returnering skal varen ligge i original emballage.

-   Tilbagebetaling
Såfremt returneringen accepteres, vil du blivetilbagebetalt varens værdi, med samme betalingsmiddel, som du benyttede vedkøbet. En sådan overførsel tager som regel 7 arbejdsdage.

Reklamationsret

Der gives to års reklamationsret i henhold til købeloven. Det
betyder, at du har mulighed for at reklamere over et produkt i
to år fra købsdatoen.

Første år er det vores pligt at rette op på fejl og mangler, såfremt vi ikke kan bevise at Kunden er skyld i fejlen. Når varen er over et år gammel, er det Købers pligt at bevise at fejlen var til stede på købstidspunktet.

Køber kan få varen ombyttet, repareret, pengene retur eller afslag
i prisen, afhængig af den konkrete situation. Faktura eller kvittering skal fremvises, for at du kan benytte dig af reklamationsretten.

Ved henvendelse til Step Stories ang. en reklamation, bedes du angive hvori manglen/fejlen består.

Da store dele af produktsortimentet hos Step Stories er fremstillet
af naturmaterialer, herunder natursten og træ, gør vi Køber opmærksom på at knaster, årer, ”pletter” og lignende vil forekomme. Dette anses ikke som en reklamation.

Ved reklamation og benyttelse af fortrydelsesretten
skal pakker sendes til:

Step Stories ApS
Rønnevangsallé 6, st.
3400 Hillerød

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen, og kun ved forudgående aftale. Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Step Stories er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber. Eller hvis de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse. Det gælder også forhold som ligger udenfor Step Stories’ kontrol, fx krig, ophør, uroligheder, brand, indgreb frastaten, beslaglæggelse eller arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke, lockout eller lignende.

Step Stories afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder overfor Køber.

Klagemuligheder

Hvis der mod forventning opstår uoverensstemmelser, vi med dialog ikke kan løse i fællesskab, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Projekt

Tilbud og ordrebekræftelse

Ethvert tilbud er kun gældende indenfor den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode. Såfremt intet andet er angivet, er tilbuddet alene gældende i 30 dage fra Købers modtagelse af tilbuddet.

Kun tilbud, som Køber skriftligt har accepteret indenfor gyldighedsperioden, er bindende for Step Stories.

Køber er forpligtet i overensstemmelse med de af Step Stories fremsendte ordrebekræftelser og har pligt til omgående og senest inden 2 dage at reklamere, såfremt indholdet ikke er i overensstemmelse med det aftalte, for så vidt angår mængde og type.

Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer, af de beordrede dele, skal skriftligt bekræftes af Step Stories, for at have gyldighed.

Specifikationer

Produktspecifikationer er kun gældende og bindende for Step Stories, når produktspecifikationerne er skriftligt bekræftet af Step Stories og de i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen indeholdt produktspecifikationer fastlægges ud fra Købers ønske, hvorfor Køber er ansvarlig for, at disse opfylder Købers konkrete behov.              

Step Stories påtager sig i intet tilfælde rådgivningsansvar for
købers valg af produkttype, forarbejdningsteknikker, udførelsesmetoder m.v.

Leveringsspecifikationer

Det solgte leveres som beskrevet i ordrebekræftelsen eller på følgesedlen/fakturaen.

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt og Step Stories er berettiget til at foretage levering efter den anførte dato.

Step Stories tager forbehold for at annullere aftalen i tilfælde af force majeure og hvis opfyldelse af leveringsfristen gøres umulig eller særlig byrdefuld som følge af forhold, som Step Stories ikke er ansvarlig for.

Såfremt der er tale om produkter, der ikke lagerføres og det bliver nødvendigt at kassere disse under produktionen, er Step Stories berettiget til at levere snarest muligt, uden at Køber i den forbindelse kan gøre forsinkelsesansvar gældende. Såfremt Køber i en sådan situation ønsker at annullere aftalen, skal dette ske skriftligt senest
2 dage efter at Køber har modtaget skriftlig meddelelse om, at leverancen bliver forsinket.

Køber er dog i alle tilfælde forpligtet til at acceptere leveringsforsinkelse på varer i op til 4 uger efter den aftalte leveringstermin. I tilfælde af forsinkelse ud over 4 uger er Køber berettiget til at annullere den indgåede aftale, medmindre der foreligger en situation som ovenfor beskrevet.

I tilfælde af at Køber misligholder en betalingsforpligtigelse overfor Step Stories eller ikke aftager varen rettidigt, er Step Stories berettiget til at standse øvrige leverancer, uanset hvorvidt der er tale om individuelle eller successive leverancer.

Køber er i øvrigt ingensinde berettiget til at annullere varer, hvorpå der foreligger en gyldig ordrebekræftelse.

Step Stories yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af forsinket levering.

Forudsætninger for levering

Det er en forudsætning for levering, at du har foretaget betaling for samtlige varer og ydelser. Du er ansvarlig for, at leverancen kan komme frem til din adresse og ind i dit hjem. Inden levering bedes du derfor oplyse os om leveringsforholdene fx. vejrforhold, trappe- og/eller elevatorforhold, etagelevering og andre mulige forhindringer for levering.

Du vil blive opkrævet en ny betaling for levering, hvis varen/ydelsen ikke kan leveres pga. dine manglende oplysninger om leveringsforholdene. Du skal sørge for, at der er plads til opbevaring af de leverede elementer. Step Stories’ fragtmænd og montører er påbudt at bære sikkerhedssko under arbejdet og vil derfor ikke tage fodtøj af. Du kan derfor med fordel afdække dit gulv og eventuelle hvidevarer forud for levering. Step Stories påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået som følge af manglende afdækning.

Leveringstid

Leveringstiden regnes fra datoen, hvor vi har modtaget alt materiale og alle mål og oplysninger, herunder både skabeloner og eventuelle vaske til pålimning. Alle leveringstider er omtrentlige. Et eventuelt aftalt klokkeslæt må kun betragtes som et cirka tidspunkt, da forsinkelser kan indtræffe.

Levering og returnering af emballage

Såfremt levering er aftalt til byggeplads eller købers adresse, gælder dette som frit tilkørt, men ikke aflæsset.

Såfremt der ikke er aftalt levering og pålægning af plader, hvilket der faktureres særskilt for, så SKAL der være mandskab til stede ved aflæsning. Ved levering på kundens adresse eller byggeplads overgår ethvert ansvar for varen til køber eller købers repræsentant på stedet, når vedkommende har kvitteret for modtagelsen af varen.

Ved returnering af eventuel emballage til vor adresse i Hillerød krediteres den fakturerede emballage fuldt ud, såfremt andet ikke
er aftalt.

Ansvar for mangler

Køber skal reklamere skriftligt overfor eventuelle fejl og mangler straks og senest 24 timer efter varens modtagelse og har pligt til at undersøge varen ved dens modtagelse.

Step Stories kan, hvis varen lider af mangler, og der reklameres rettidigt, frit og uden ansvar i øvrigt vælge:

-   at ombytte varen indenfor rimelig tid ved levering af en ny vare tilkøber
-   at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid
-   at kreditere køber for den mangelfulde vare
-   at yde køber et forholdsmæssigt afslag efter nærmere aftale

Step Stories kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler ved varen, såfremt denne bruges til et formål, hvortil den ikke er bestemt, eller hvis monteringen ikke er foretaget fagmæssigt korrekt. Reklamation skal ske forinden opsætning/nedlægning, idet køber i modsat fald fortaber retten til at gøre ansvar gældende overfor Step Stories.

Såfremt der er tale om leverance af natursten og/eller udførelse af arbejde i naturstenplader må køber acceptere afvigelser og tolerancer, således som beskrevet herunder i afsnittet ”Tolerancer og karakteristika for natursten” samt ”Betingelser for udførelse af arbejde i naturstensplader” og afvigelser indenfor de beskrevne tolerancer berettiger ikke køber til at gøre misligholdelse gældende.

Step Stories yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af fejl og mangler, herunder yder Step Stories ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet.

I alle tilfælde hæfter Step Stories ikke for ansvar udover det, som Step Stories kan regresser til sin underleverandør af produkter.

Garanti

Step Stories garanterer for varen i henhold til indgået byggeleveranceklausul, jf. AB92 § 10, stk. 4, og § 5, stk. 5.
Nærværende garanti gælder alene for leverancer i Danmark.

Produktansvar

Step Stories er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Step Stories er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Step Stories eller andre, som Step Stories har ansvaret for. Step Stories er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter, som er fremstillet af køber eller for produkter, hvori genstanden leveret af Step Stories indgår.

I den udstrækning Step Stories måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Step Stories skadesløs i samme omfang, som Step Stories’s ansvar er begrænset efter disse leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til denne paragraf, skal denne straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskravet og er rejst mod Step Stories på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Step Stories er dog under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.

I alle tilfælde hæfter Step Stories ikke for ansvar udover det, som Step Stories kan regresser til sin underleverandør af produkter.

Returvarer

Varer modtages kun retur, hvis der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom. Returnerede varer må i givet fald være ubrugte, i samme stand som ved levering og i original emballage.

Den fysiske returnering af varerne skal ske direkte til Step Stories' dør, og de returnerede varer skal være modtaget hos Step Stories senest 1 måned efter levering. Afsender afholder forsendelsesomkostningerne. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på 20% af fakturastykprisen ekskl. moms.

Betaling og renter

Hvis intet andet er aftalt, skal betaling erlægges i henhold til, hvad der fremgår af den faktura, som fremsendes af Step Stories samtidigt med varens levering.

Step Stories’ betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ligesom betalingsbetingelserne fremgår af den fremsendte faktura.

Hvis betaling sker efter udløbet af betalingsfristen, som fremgår af enten ordrebekræftelsen eller fakturaen, beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Ejendomsret

Det solgte forbliver Step Stories' ejendom, indtil hele købesummen i henhold til ordrebekræftelsen/fakturaen er erlagt. Køber er indtil dette tidspunkt forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld og nyværdi.

Fortrydelsesret

Step Stories gør opmærksom på, at du ikke har fortrydelsesret, når du har gennemført aftalen om køb af specialfremstillede løsninger.

Reklamation

Varer skal kontrolleres straks efter modtagelsen. Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationen påtales straks til fragtføreren, samt at reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter.

Andre reklamationer skal fremsendes skriftligt SENEST 8 dage efter modtagelsen, og INDEN opsætning/nedlægning/montering finder sted. I modsat fald kan reklamationen ikke accepteres.

Eventuel omlevering skal foregå indenfor en rimelig frist og – under forudsætning af at råmateriale er til rådighed – da ske senest 14 dage fra modtagelsen af 1. levering. Eventuelle krav fra købers side i forbindelse med omleveringen dækkes ikke af Step Stories.

Force majeure/ansvarsfritagelse

Step Stories er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes
årsager opstået efter køberens overtagelse af varen.

Step Stories er ikke ansvarlig for personskade som følge af
varens brug, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl
eller forsømmelser begået af Step Stories.

Step Stories yder ikke i nogen tilfælde erstatning som følge
af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger, herunder yder Step Stories ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet. Step Stories’ ansvar kan i intet tilfælde overstige den reklamationsberettigede vares fakturaværdi ekskl. moms.

Step Stories er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, eller hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, som vil gøre opfyldelse af aftalen umulig eller særlig byrdefuld for Step Stories.

Forældelse

Bortset fra hvad der er anført i nærværende handelsbetingelser, forældes alle krav imod Step Stories, såfremt de ikke skriftligt er gjort gældende senest 1 år efter, at køber har overtaget risikoen for varen.

Værneting/lovvalg

Enhver tvist, som udspringer af den indgåede ordrebekræftelse, afgøres ved dansk rets almindelige nationale regler, herunder den danske købelov. Den Internationale Købelov nr. 733 af 7. december 1988 - United Nations' Conventionon Contracts for the International Sale of Goods - finder således ikke anvendelse.

Enhver tvist afgøres ved de almindelige domstole ved Step Stories' hjemting - Byretten i Hillerød - medmindre tvisten opfylder de til enhver tidgældende økonomiske krav for, at sagen kan indbringes for Østre Landsret i København.

Tolerancer og karakteristika

Mål tolerancer

Tykkelse: For bordplader i natursten med sleben/poleret overflade må tolerancer på tykkelsen +/‐ 2-3 mm accepteres. Ved brændte overflader og på kløvede materialer evt. mere. For kalibrerede fliser i natursten kan tolerancen være +/‐ 1 mm. For savede fliser +/‐ 10 %. For kløvede fliser evt. mere.

Mål tolerance mellem bordplade og væg: Luft fra væg til bordplade kan variere meget. Der kan forekomme en måltolerance på +/- 4-5 mm. Det er vigtigt, at der kan arbejdes med en måltolerance i forbindelse med montering af pladerne. Der kan ligeledes også forekomme tolerancer mellem bordpladen og vask. Tolerance fra bordplade til vask kan være 0,5-2 mm.

Naturstens karakteristika

Alle prøver betragtes som typeprøver, der viser produktets karakter. Afvigelser i farve og struktur kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Sandhuller, krakeleringer og ”glasårer” (som intet har med revner at gøre!) er naturlige forekomster i visse stentyper, specielt i marmor. Disse ”glasårer” svækker ikke stenen og berettiger heller ikke til reklamation.

Spartlinger i disse stentyper kan forekomme og berettiger ikke til reklamation, såfremt de er fagligt korrekt udført. I visse marmortyper er der en naturlig forekomst af små huller/luftlommer, som er opstået under stenens tilblivelse, kaldet ”Tarolli”. Disse små huller berettiger ikke til reklamation.

På grund af marmorens kalkholdige struktur, må der ikke anvendes syre eller syreholdige rengøringsmidler på marmor, herunder også afkalkningsmidler. Derfor skal marmor behandles korrekt inden ibrugtagning.

Granittyper med ensartet mønster kan have ”naturpletter” i størrelser op til ca. 15 cm², og ses som en større ensfarvet plet i mønsteret – afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årernes farve og pladens bundfarve. Svindrevner/stik kan forekomme.

I granittyper med årede og flammede mønstre kan der forekomme væsentlige farve‐ og strukturvariationer – også indenfor den samme plade. Såfremt pladerne skal bruges i forlængelse af hinanden, SKAL dette angives på ordren, da vi ellers ikke kan tage hensyn til eventuel farve og/eller tykkelsesforskel. I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen, som ikke kan spartles. Samtidig er visse stentyper dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan poleres. Jo hårdere og jo mere ensartet en natursten er, jo bedre/blankere kan en polering blive. Alle natursten skal som grundregel overfladebehandles, både til vægge, gulve, trapper og til bordplader. Husk at få information om, hvad netop din plade skal behandles med.

Betingelser for udførelse af arbejde i naturstensplader

Al salgsker iht. Step Stories' til enhver tid gældende handelsbetingelser, se disse herover.

Skabeloner skal laves i et formfast materiale, f.eks. 6 mm oliehærdet masonit, en tyk, hård plast eller krydsfiner og være i præcis samme mål og med samme udformning, som pladen ønskes, dvs. 1:1. Såfremt skabelonen ikke har samme mål, som den færdige plade skal have, er det kundens ansvar, såfremt der sker misforståelser. Vi forbeholder os ret til at afvise skabelonen, såfremt den er i en udformning, der ikke kan anvendes til produktionen.

Såfremt væggen ”huler” eller ”buler” så husk at tage stilling til om bordpladen skal følge væggen, eller udføres med lige snit. Hvis bordpladen skal følge væggen, vil dette medføre ekstra omkostninger til ekstra tilpasning af bordpladen.

Vi opbevarer skabelonen i 4 uger efter levering af bordpladen. Vi modtager gerne en forhåndsordre med cirka mål således, at vi kan sørge for at råplade, vask m.m. er på lager og klar til produktion, når ordren kommer.

Før igangsætning af ordren fremsender Step Stories en ordrebekræftelse og en produktionstegning til godkendelse.

Såfremt Step Stories ikke har modtaget indsigelse mod det fremsendte senest 2 dage efter afsendelse, betragtes ordren som godkendt iht. fremsendte ordrebekræftelse og/eller produktionstegninger.

Eventuelle ændringer af mål eller materiale, der fremkommer senere end fristen, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker de evt. omkostninger, der måtte opstå som følge af rettelserne. Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer af de ordrede dele skal skriftligt bekræftes af Step Stories for at have gyldighed.

Såfremt levering undtagelsesvis skulle ske uden forudgående ordrebekræftelse, er køber forpligtet til – såfremt der skulle være fejl eller mangler i det leverede ‐ at reklamere straks og senest 24 timer efter modtagelsen af varen for at reklamationen kan have gyldighed. Såfremt varen anvendes eller indbygges/monteres, er den accepteret som leveret, og senere reklamation kan ikke accepteres.

LEVERING

Leveringsmuligheder


Lagerførte varer har en leveringstid på 2-4 hverdage. Leveringstiden på bestillingsvarer afhænger af varens beskaffenhed samt hvilket land produktet sendes fra.

Specialfremstillede varer, fx. snedkerkøkkener eller naturstensbordplader på mål, vil have en længere leveringstid. Snedkerkøkkener har typisk en leveringstid på 10 uger.

Leveringsmulighederne afhænger af hvilket produkt du har lagt i kurven. Lamper og akustikpanel prøver sendes med GLS, og kan sendes til nærmeste pakkeshop eller til privat adresse. Akustikpanelerne måler over 2 meter, og kræver derved særlig håndtering. Købes der mere end 2 akustikpaneler leveres de på palle.

Se de forskellige leveringspriser herunder:

Lamper op til 10 kg.: 125 kr. (pakkeshop) 150 kr. (privat adr.)
Lamper op til 20 kg.: 180 kr. (pakkeshop) 200 kr. (privat adr.)
Lamper op til 40 kg.: 360 kr. (pakkeshop) 380 kr. (privat adr.)
Akustikpanel prøver: 80 kr. (pakkeshop) 100 kr. (privat adr.)
Akustikpaneler (maks. to paneler) (+ lamper): 1500 kr.
Akustikpaneler (op til 50 paneler) - palle (+ lamper): 1805 kr.
Akustikpaneler (op til 100 paneler) - 2 paller (+ lamper) 3610 kr.

Ønskes leveringer der ligger udenfor ovenstående muligheder, så kan vi naturligvis også klare det. Skriv til os, så finder vi en leveringspris og leveringsmetode.

Fra du bestiller, til din plade er klar til levering


Når du har taget beslutningen om f.eks. at købe en bordplade i marmor, er der en lang række trin du, og vi, skal igennem før din bordplade er klar til levering. Det tager tid for det er tunge sager vi arbejder med.

1. Valg af marmor (farve, overflade, kvalitet m.v.)
2. Opmåling og tegninger
3. Godkendelse og betaling
4. Pladen hentes ind
- Hvis du har valgt en plade vi har på lager
- Ellers bestiller vi den hjem fra stenbruddet
5. Stenhuggeren måler pladen og finder ud af hvordan din bordplade skal skæres ud af pladen
6. Alle kanter bliver poleret og gjort klar
7. Kvalitetskontrol - vi kontrollerer at det færdige produkt lever op til tilbuddet samt vores standard
8. Pladen er klar til levering

Vi er stennørder som går op i kvalitet. Vi håndterer materialet med omhu, og skærer det til så stenen ser pænest ud i dit hjem. 

RETURVARER

Returnering af webshop-varer

Køber har 14 dages returret på færdige produkter. Det vil sige produkter der ikke er specialfremstillet eller ændret ved.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter pakken er overdraget til Køber. Køber afholder returneringsomkostningerne.

Alle pakker skal sendes med levering til dør, pakker sendt til pakkeshop, nægter vi modtagelse af, og pakken vil derved stadig være i Købers besiddelse.

Pakker der returneres ufranko eller på efterkrav, nægter vi modtagelse af.

Du bedes emballere pakken forsvarligt, vedlægge en kopi af fakturaen, samt tydeligt gøre opmærksom på at du ønsker at returnere pakkens indhold.  

-   Varer undtaget fortrydelsesretten
Får Køber specialfremstillet et produkt, frafalder Købers fortrydelsesret.

-   Varens stand ved returnering
Det må på ingen måde kunne ses at varen har været taget i brug. Det vil sige at hvis varen har skrammer, ridser eller lignende, bliver returneringen ikke godkendt.
Ved returnering skal varen ligge i original emballage.

-   Tilbagebetaling
Såfremt returneringen accepteres, vil du blivetilbagebetalt varens værdi, med samme betalingsmiddel, som du benyttede vedkøbet. En sådan overførsel tager som regel 7 arbejdsdage.

Returnering af projekt-varer

Varer modtages kun retur, hvis der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom. Returnerede varer må i givet fald være ubrugte, i samme stand som ved levering og i original emballage.

Den fysiske returnering af varerne skal ske direkte til Step Stories' dør, og de returnerede varer skal være modtaget hos Step Stories senest 1 måned efter levering. Afsender afholder forsendelsesomkostningerne. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på 20% af fakturastykprisen ekskl. moms.

PRIVATLIVSVILKÅR & cookies

Privatlivsvilkår hos stepstories.dk

Når du handler hos os, har vi brug for nedenstående oplysninger, for at kunne levere ordren til dig:
Fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere ordren.

Personoplysningerne indsamles og opbevares hos Step Stories ApS, de opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder med andre virksomheder, som ligeledes indsamler og opbevarer data. Virksomhederne indsamler og behandler udelukkende dataene på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Databehandlerne vi samarbejder med holder til i EU eller i lande der kan garantere en tilstrækkelig beskyttelse af dine data.

Den dataansvarlige på stepstories.dk er Step Stories ApS. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler om dig.

Hvis du mener at oplysningerne er ukorrekte, har du ret til at få dem rettet. I enkelte tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Et eksempel kunne være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi oprindeligt indsamlede dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.
Send en mail til: kontakt@stepstories.dk.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.

Hvorfor bruger vi cookies på stepstories.dk

For at få vores website til at fungere bedst muligt, lægger vi små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites. Nogle cookies er fatale for at hjemmesiden overhoved kan fungere, mens andre bruges til marketing formål.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer, mobil eller tablet, når du besøger websitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, ønskeliste og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøverat foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?

En række af vores sider brugercookies til at huske bl.a.
● Dit navn, mail og telefonnummer – hvis du har udfyldt vores kontaktformular
●    Hvilke og hvor mange sider/undersider du har besøgt
●    Hvor lang tid du brugte på siden, inden du lukkede ned
●    Om du har accepteret vores brug af cookies
Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De oplysninger, der indhentes med cookies, kan ikke bruges til at identificere dig personligt, kun oplysninger som din anvendte browser og device indsamles. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

Hvordan kontrollerer du cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.